administrator systemów IT

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Miejsce pracy: Kraków
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Administrator Systemów IT w terminie do 25.09.2017

Wymagane dokumenty: podanie o zatrudnienie kierowane do Dyrektora, CV, życiorys zawodowy, odpis dyplomu ukończenia szkoły/studiów, oświadczenie kandydata na specjalnym druku, że IZTW będzie Jego pierwszym podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy.

Ponadto osoby spoza Instytutu: kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Przy ocenie brane jest pod uwagę dotychczasowe doświadczenie kandydata.

Obowiązki: administracja infrastrukturą sieciową firmy w obszarze produkcyjnym i biurowym zapewniając jej nieprzerwane działanie, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale), administrowanie sieciami LAN/WAN/WLAN, instalacja urządzeń sieciowych, konfiguracja oraz zapewnienie odpowiednich kopii bezpieczeństwa, przygotowanie i przeprowadzanie cyklicznych testów DR, bieżące utrzymanie systemów – analiza wydarzeń, alarmów, wykonywanie kopii zapasowych, wsparcie użytkowników w obsłudze systemów informatycznych i rozwiązywanie bieżących problemów, współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zmian i usprawnień w systemach IT, przestrzeganie i kontrolowanie istniejącej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii, przygotowywanie procedur i dokumentacji, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych, programowych systemów operacyjnych i serwerów, konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego, bieżące wsparcie dla użytkowników końcowych, integrowanie oraz migracje danych, udział w projektach informatycznych.

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie w obszarze IT, 2 lata doświadczenia w administracji systemów operacyjnych i wsparciu dla użytkowników końcowych, doświadczenie w diagnozowaniu problemów sprzętowych i programowych systemów operacyjnych oraz serwerów, praktyczna znajomość zagadnień związanych z instalacją i administracją systemami Windows, praktyczna znajomość zagadnień związanych z systemami do archiwizacji danych, bardzo dobra znajomość rozwiązań sieciowych, znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem sieci, bezpieczeństwa sieci i stacji roboczych, znajomość konfiguracji popularnych serwerów, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej, atutem będzie posiadanie certyfikatów MTA, MSCA, MSCE, myślenie analityczne, dokładność, spostrzegawczość, przywiązanie do szczegółów, umiejętność spójnego, konkretnego i jasnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych, zdolność do szybkiego uczenia się i chęć poznawania nowych technologii IT, dużym atutem będzie dobra znajomość usług katalogowych Active Directory, systemów Windows Server 2003-2012, systemów Linux (Debian), podstawowa wiedza z zakresu baz danych MS SQL, umiejętność naprawy i konfiguracji urządzeń komputerowych, znajomość technologii sieciowych i konfiguracji sieci LAN/WAN/WLAN, znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych, samodzielność w ustalaniu priorytetów zadań, oraz efektywne zarządzanie własnym czasem pracy, zdolność do pracy pod presją czasu w nagłych awariach, samodzielność w sytuacjach awaryjnych, dyspozycyjność w przypadkach awarii.

Oferujemy: Ciekawą i stabilną, pełną wyzwań pracę w zespole dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O wyniku konkursu każdy z zaproszonych kandydatów zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.